Om

Företaget startades av Fredrik Lennqvist 2013.

Vi har idag hög kompetens i projektplanering, projektledning och logistik.

Vi hjälper er att hjälpa er själva. Vi ser till att er projekt går bra och att ni nästa gång kan klara det själva.


Lennqvist Project Consulting hjälper företag och föreningar med projekt. Vi ser till att leda, planera och följa upp de projekt vi med i.

Vi hjälper till med delar eller hela projektet från start till mål. Att göra det i rätt tid med rätt kvalitet och till rätt pris är vårat stora mål.

Kan vi sen göra det med ett leende på läpparna så är det bara en bonus.


Vi arbetar i Primavera och Microsoft Project vad det gäller planering. Här har vi många års erfarenhet från stora både produktions och installations projekt.


Vi jobba också med supply chain management. Se hela kedjan från inkommet råmaterial till distribution till lager eller slutkund.

Optimera denna processen och visuellt hitta slöseri och kassakor och minimera dessa för att öka lönsamheten i företaget.


TPM, 5S= leda förändringsarbete i företag som gagnar högre lönsamhet.


Lageroptimering= ABC analys lager


Nulägesanalys av företaget - styra mot framtida strategiska mål och hur vi når dit.
Copyright © All Rights Reserved